MENU

Bil

No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga

Tajuk Kerja

Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat

Harga Tawaran (RM)

1.

MDJL.400-8/4/58

PERKHIDMATAN MENYEWA, MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGENDALIKAN KHEMAH, PERSIAPAN TEMPAT DAN ARTIS SEMPENA PENGISTIHARAN MAJLIS PERBANDARAN JEMPOL

ANSTECH SERVICES AND. BHD.

RM 367,192.00

TARIKH MESYUARAT :-12 DISEMBER 2018