MENU

Akta

 Sumber Kuasa

Secara umumnya sumber kuasa Majlis Daerah Jempol adalah melalui Warta Kerajaan Pada 10 Ogos 1980 di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (akta 171). Di samping itu terdapat juga lain-lain akta, arahan, pekeliling dan surat pekeliling yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa iaitu seperti berikut :

 

  1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

  2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

  3. Akta Pengangkutan Jalan 1987 - Perintah Kenderaan Berjalan Lambat (Sekatan Pengguna Jalan) (MDJL) 1999

  4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 - Perintah Lalu lintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) Majlis Daerah Jempol (Pindaan) 1999

  5. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)