MENU

 

 1. UNDANG-UNDANG KECIL PEMUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP 1984
 2. UNDANG-UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1986
 3. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1986
 4. UNDANG-UNDANG KECIL KAWALAN LEMBU KERBAU (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1987
 5. UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (MAJLIS DAERAH JEMPOL 1987
 6. UNDANG-UNDANG KECIL KAWALAN DAN PENYELIAAN TEMPAT-TEMPAT MAKAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1987
 7. UNDANG-UNDANG KECIL PASAR (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1987
 8. UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH JEMPOL)1987
 9. UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (MAJLIS DAERAH JEMPOL)1988
 10. UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHAN RAYA)(PBTNS)1990
 11. UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1990
 12. UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN )1992
 13. PERINTAH LALULINTAS JALAN(LETAK KERETA BERMETER) MAJLIS DAERAH JEMPOL 1996
 14. UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1998
 15. ENAKMEN HIBURAN DAN TEMPAT-TEMPAT HIBURAN 1999
 16. PERATURAN-PERATURAN HIBURAN DAN TEMPAT - TEMPAT HIBURAN 1999
 17. PERINTAH KENDERAAN BERJALAN LAMBAT (SEKATAN PENGGUNAAN JALAN) (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 1999
 18. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB MAJLIS DAERAH JEMPOL 2000
 19. PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT MAJLIS DAERAH JEMPOL 2001
 20. KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 2004
 21. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN) (PINDAAN) 2007
 22. UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 2008
 23. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 2011
 24. UNDANG-UNDANG KECIL BAYARAN DENDA (LESEN) MAJLIS DAERAH JEMPOL 2012
 25. UNDANG-UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 2012
 26. UNDANG-UNDANG KECIL PUSAT SIBER (MAJLIS DAEARAH JEMPOL) 2016
 27. UNDANG-UNDANG KECIL TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MAJLIS DAERAH JEMPOL) 2016