MENU

OBJEKTIF

 

  1. Meningkatkan keupayaan kewangan dan kecekapan pengurusan tenaga manusia
  2. Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang dinamik dengan mempergiatkan dan memperkukuhkan kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi serta alam sekitar.
  3. Memberi perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambilkira Local Agenda (LA 21)