MENU

Secara umumnya sumber kuasa Majlis Daerah Jempol adalah melalui Warta Kerajaan Pada 10 Ogos 1980 di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (akta 171). Di samping itu terdapat juga lain-lain akta, arahan, pekeliling dan surat pekeliling yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa iaitu seperti berikut :

  1. Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai dan Kakitangan MDJL (Kelakuan & Tatatertib) 1999
  2. Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat MDJL