MENU

Bagi mengawal populasi anjing di Negeri Sembilan, Kerajaan MEWAJIBKAN pemilik anjing memandulkan anjing peliharaan mereka sebelum Jun 2024.

Pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan di setiap premis.

Pemilik anjing boleh dikenakan KOMPAUN dan anjing akan DIRAMPAS sekiranya gagal mematuhi arahan notis.

~ MAJLIS PERBANDARAN JEMPOL ~