MENU

Keputusan Mesyuarat Sebutharga Bil.10/2016  

Bil

No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga

Tajuk Kerja

Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat

Harga Tawaran (RM)

1.

MDJL/IF/05/2016

MEMBINA LONGKANG DI TAMAN SATELITE, MD JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

BINA JEMPOL ENTERPRISE

RM 442, 670.00

Tarikh: 07 Oktober 2016