MENU

Bagi menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Bil Set Data Terbuka Format Muat Turun
1.

Bilangan Taman Perumahan Di Negeri Sembilan

XLS
2.

Bilangan Pegangan Cukai Taksiran Di Negeri Sembilan

XLS
3.

Bilangan Kompaun Parking Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan

XLS
4.

Bilangan Premis Perniagaan Di Bawah Seliaan Pihak Berkuasa Tempatan

XLS
5.

Statistik Pemeriksaan Premis Makanan Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan

XLS
6.

Statistik Penurunan Papan Tanda/Kain Rentang/Bunting/Poster Yang Tidak Sah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan

XLS